חזרה לתוכן

 

 

סקירת פעילות

To Top

1. חזון.
'מכון מורשת אשכנז', המוסד המוביל בשימור ערכי הרוח של יהדות גרמניה, משלב מחקר אינטנסיבי ופעילות קהילתית. הישגי המחקר שלו נועדו להענקת מידע רחב ומגוון על ערכי הרוח של יהדות גרמניה והמסורות העשירות שלה, ולפיתוח מודעות על חשיבותם.

To Top

2. הצורך.
בשנים שאחר חורבן יהדות אירופה בשנות השואה, יסדו יוצאי גרמניה קהילות ברחבי העולם. רוב קהילות אלה לא הצליחו לשרוד בצביונן המקורי יותר משני דורות, ולא הקימו דור המשך. הצעירים נמשכו לערכים שמצאו בעדות אחרות, בעיקר מחוסר ידע בסיסי על המסורת של אבותיהם וחוסר הערכה משווע לחשיבותה. 'מכון מורשת אשכנז' מעניק לבני דורנו אפשרות להכיר אותה לפרטיה ולהעריך את חשיבותה, ולמעונינים – אף את הכלים לחזור בפועל אל המסורת הזו.


3. תכניות פיתוח.

To Top

3. 1. התשתית.
מכון מורשת אשכנז הוא עמותה רשומה. הפעילות שלו במשך שנים נעשתה ברובה הגדול בהתנדבות. כדי לקדם את מטרות המכון, התארגן המכון מחדש, נוספו חברי עמותה חדשים, הצטרפו פעילי שטח חדשים, ובניו יורק קם Board of Trustees of Machon Moreshes Ashkenaz (ועד נאמנים של מכון מורשת אשכנז). כל אלה מעניקים תנופה בהשגת יעדי המכון. 

To Top

3. 2. שרשי מנהג אשכנז.
בסידרת הספרים 'שרשי מנהג אשכנז', שזכתה לפופולאריות רבה, בשל ההיקף הבלתי רגיל של המידע הכלול בו, הופיעו עד כה 4 כרכים. מידי שנתיים מעותד להופיע כרך חדש.

To Top

3. 3. אוצר מנהגי אשכנז.
שומרי מנהגי אשכנז, נערכת סדרה חדשה של 'אוצר מנהגי אשכנז', שתכלול סיכום ההלכות והמנהגים, למעגל השנה ומעגל החיים, בתוספת מקורות.

To Top

3. 4. כרטסת אישים.
המכון בנה מסד נתונים אלפביתי על רבני גרמניה וחכמי קהילותיה. כרטסת החכמים, שמכילה מידע על אלפי אישים, ממוחשבת, כדי ששליפת מידע תיעשה בצורה נוחה ויעילה בהרבה. נמשך איסוף המידע על החכמים.

To Top

3. 5. מונוגראפיות ואנציקלופדיה.
תפורסמנה מונוגראפיות על חכמים ידועים, ובשלב מאוחר יותר תתאפשר עריכת סדרת כרכים אנציקלופדית של חכמי גרמניה ורבניה.

To Top

3. 6. לוח מנהגים שנתי.
מדי שנה מופיע לוח דינים ומנהגים לבתי הכנסת, ערוך לפי מסורת קהילות אשכנז. ניתן להורדה באתר זה כקובץ PDF.

To Top

3. 7. מאגר ניגונים ולחנים.
אוסף ההקלטות של ניגוני התפילה של מסורת אשכנז הולך וגדל. נמשך איתור לחני תפילה מתוך ספרי תוים בדפוס וכתבי יד. ייערך מיון כל המידע המוזיקאלי שנאסף, לצרכי איתור מידע. הוחל בהפקת תקליטורים ברמת סטודיו של לחני אשכנז בשיתוף עם 'קהל עדת ישורון', רמות, ירושלים, ומבחר גדול של ניגונים ניתן להורדה ביחידה שלהם באתר זה המופעל בידי החזן הרב מיכאל פרידמן.

To Top

3. 8. ארכיון.
אלפי המסמכים הקשורים בתולדות יהדות גרמניה, שנאספים בארכיון המכון, יעברו מיון וקיטלוג, לצורך שימוש ושליפת מידע.

To Top

3. 9. אתרי אינטרנט.
הוקמו אתרים פעילים באינטרנט, המכילים מידע הלכתי, היסטורי ומוסיקלי.

To Top

3. 10. בתי כנסת.
המכון פעיל ביזום הקמת מנינים ובתי כנסת כמנהג אשכנז, בארץ ובתפוצות, וממשיך להעניק להם את הכלים, ההדרכה והיעוץ, הן לאלו שקמו כבר והן לאלה שעתידים לקום.

To Top

3. 11. כתבי יד.
כתבי יד חשובים של מחברים בגרמניה, יעברו עריכה נאותה ויובאו לדפוס.

To Top

3. 12. תירגומי ספרים.
חיבורים איכותיים שהופיעו בגרמנית, יתורגמו לעברית ו/או לאנגלית.

To Top

3. 13. כתב עת.
'ירושתנו', ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז, אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות, יוצא לאור באופן סדיר.

 

                 

חזרה לתוכן


Powered by eFox (c) Art-i-Shoke.

English Home Page

Home Page -> Hebrew PageAbout Us -> Hebrew PageCycle Of The Year -> Hebrew PageCycle Of The Life -> Hebrew PageLiturgical Music -> Hebrew PageBiographies -> Hebrew PagePersom -> Hebrew PageSynagogues -> Hebrew PagePress -> Hebrew PageJudisch-Deutsch PageCountry -> Hebrew Page

Feed Back