To Top

 

Seder HazanoetChazzanutK'hal Adas Yeshurun

לחני תפילה ומוזיקה ליטורגית

במסורת אשכנז נשתמר אוצר רב של נעימות ולחנים.  לכל חג ומועד, לכל שבת מיוחדת או אירוע במעגל החיים, יש את הלחנים האופיינים המשמשים כסימני היכר להם. נעימות אלה מלוות את החיים הדתיים באשכנז ומעוררות את הרגש הדתי של נושאיהם.

במשך שנים נאסף במכון מספר עצום של לחני תפילה, מאות הקלטות המכילים אלפי לחנים קדומים ומאוחרים, נעימות תפילה וזמרה דתית עממית  של יהודי אשכנז, הן לתפילות והפיוטים בבית הכנסת והן לזמירות שבת ושירי ליל הסדר. במקביל נאספו במכון ספרי תוים רבים המכילים אלפים רבים של נעימות ולחנים, מהם ספרים נדירים מאוד ואף כתבי יד. אוסף זה גדל מידי שנה.

מגמת המכון היא לנתח בסיוע מוזיקולוגים את כל המצאי הזה, ולהפיק בהפקה מקצועית תקליטורים של מוזיקה זו.

 

 

 

לחני תפילה ומוזיקה ליטורגית

 

במסורת אשכנז נשתמר אוצר רב של נעימות ולחנים.  לכל חג ומועד, לכל שבת מיוחדת או אירוע במעגל החיים, יש את הלחנים האופיינים המשמשים כסימני היכר להם. נעימות אלה מלוות את החיים הדתיים באשכנז ומעוררות את הרגש הדתי של נושאיהם.

במשך שנים נאסף במכון מספר עצום של לחני תפילה, מאות הקלטות המכילים אלפי לחנים קדומים ומאוחרים, נעימות תפילה וזמרה דתית עממית  של יהודי אשכנז, הן לתפילות והפיוטים בבית הכנסת והן לזמירות שבת ושירי ליל הסדר. במקביל נאספו במכון ספרי תוים רבים המכילים אלפים רבים של נעימות ולחנים, מהם ספרים נדירים מאוד ואף כתבי יד. אוסף זה גדל מידי שנה.

מגמת המכון היא לנתח בסיוע מוזיקולוגים את כל המצאי הזה, ולהפיק בהפקה מקצועית תקליטורים של מוזיקה זו.

ShulMusic.org

Der Frankfurter Kantor

7 mb pdf

Die gottesdienstlichen Gesange der Israeliten - Selig Scheuerman

37.9  mb pdf
 
 
 


 
Der Frankfurter Kantor (PDF)
(pdf 7 mb)

Powered by eFox (c) Art-i-Shoke.

English Home Page

Home Page -> Hebrew PageAbout Us -> Hebrew PageCycle Of The Year -> Hebrew PageCycle Of The Life -> Hebrew PageLiturgical Music -> Hebrew PageBiographies -> Hebrew PagePersom -> Hebrew PageSynagogues -> Hebrew PagePress -> Hebrew PageJudisch-Deutsch PageCountry -> Hebrew Page

Feed Back